Thursday, April 28, 2011

Jab Nabi Karim S.A.W.W ki viladat hui

Mojizaat-E-Nabi(S.A.W.W)
Jab Nabi Karim S.A.W.W ki viladat hui tu us raat 4 Mojze Hue.
1- Puray Arab main logon ne Zameen se Asman tak Noor Deakha,
Woh Noor is qadar tha k log apne gharon se bahir aa gaye.
2- Kabba main us waqat 360 bout thay jo sab gir pare,
3- Iran ka Aatish kada jo Hazaron saalse jal raha tha Khud ba Khud Bujh gaya.
4- Us raat puri kainaat main Allah ne Aurton ko baitay ata kiye.
Subhan Allah

No comments:

Post a Comment