Thursday, April 28, 2011

Happy Gandum Season

Agar meri koi call na aye,
Koi sms message bhi na aye,
Aur koi miss call bhi na aye,
Tau samajh laina kay,
Chaudhry sahab Gandum kata rahay hain,
Happy Gandum Season

No comments:

Post a Comment